<< Zpět na seznam projektů

Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 127 705 968,30 CZK
Celkové výdaje: 338 506 988,10 CZK
Termín ukončení projektu: 2/2023


Stručný popis projektu:
Projekt řeší nové využití hlavní budovy bývalého mlýna, který je součástí areálu národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích (WAM) pro účely galerie výtvarných umění. Urbanistické řešení vychází ze širšího záměru konverze celého areálu. Projekt zachovává všechny části stavby stavebně-historickým průzkumem deklarované jako tvořící podstatu památky a většinu konstrukcí označených za hodnotné. Vstup do galerie je navržen ze dvou pasáží propojujících nábřeží a nádvoří. V přízemí je umístěna vstupní hala - dvoupodlažní prostor s dochovanými technickými relikty mlýna, návštěvnické centrum a schodiště do 2. NP. Zde pokračuje návštěvnické centrum a zázemí pro návštěvníky. Ve 3. - 5. NP budou umístěny expozice. Jižní věž je z důvodu drobnějšího pevného členění na jednotlivá sila bez denního světla využita dole pro technické a provozní zázemí, výše pak pro kabinetní výstavy. Severní hranol s železobetonovými stropy bude v přízemí využit jako nezávislý výstavní prostor přístupný přímo z pasáže a využitelný i jako samostatný vstupní prostor pro horní sál, ve 2. - 4.NP depozitářům, v 5. podlaží víceúčelovému sálu a ateliéru pro školní programy v návaznosti na velkoprostor výměnných výstav. Objekt bude zvenku přístupný z nábřeží i z nádvoří bezbariérově, uvnitř budovy budou pak třemi výtahy přístupná všechna podlaží, jedním z výtahů i střešní terasa. Součástí projektu je dále pořízení vybavení pro přípravu a realizaci výstav, a dále pro uložení sbírek galerie včetně zázemí pro péči o ně.