<< Zpět na seznam projektů

Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 32 723 647,68 CZK
Celkové výdaje: 40 000 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2021


Stručný popis projektu:
Jedná se novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v sousedství stávajícího silničního mostu. Lávka bude napojena na levém (svítkovském) břehu na již existující cyklostezku od Svítkova, na pravém (Rosickém) břehu pak na stávající cyklostezku podél pravého břehu Labe směrem na Rosice a Polabiny. Výhledově bude od lávky vedena další cyklostezka podél břehu slepého ramena, tzv. Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde slepé rameno bude přemostěno další lávkou směrem do Rosic. Lávka řeší problém propojení městských částí Svítkov a Rosice. Trasa, v níž se lávka nachází, má význam i pro dojížďku obyvatel z celé západní části města (Svítkov, Staré Čívice a další) do zaměstnání v průmyslové zóně Semtín. Lávka dále propojí stávající cyklostezku vedenou po pravém břehu Labe s cyklostezkami na levém břehu Labe. Lávka odstraní kolizní místo na stávajícím silničním mostě, kde je provoz cyklistů vzhledem ke stále se zvyšujícím intenzitám automobilové dopravy nevyhovující a nebezpečný. Most je úzký s jednosměrným kyvadlovým provozem řízeným světelnými signály. Intervaly signálů, resp. vyklizovací doby, přitom nerespektují rychlost jízdy cyklistů, což vede ke kolizním situacím, kdy cyklisté se v jednosměrném úseku potkávají s protijedoucími automobily. V prostoru předmětné lávky tak dojde k umožnění překonání přírodní bariéry v podobě řeky Labe. Projekt se svojí realizací přispěje k zatraktivnění nemotorové/cyklistické dopravy na území města.