<< Zpět na seznam projektů

SPŠ Chrudim - strojní vybavení školních dílen

Žadatel: Pardubický kraj, IČO 70892822
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 15 519 357,01 CZK
Celkové výdaje: 20 096 840,77 CZK
Termín ukončení projektu: 8/2018


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zajistit moderní vybavení školních dílen (soustruhy, frézky, CNC obráběcí centrum) pro výuku soustružení a frézování v učebních oborech Zámečník, Obráběč a v maturitních oborech Strojírenství a Mechatronika na Střední průmyslové škole Chrudim. Realizací projektu budou dotčeny 4 dílny – z toho dvě dílny budou nové (soustružna a frézárna na pracovišti SPŠ Čáslavská). Pro instalaci a zprovoznění pořizovaných strojů a zařízení bude třeba provést stavební úpravy, které budou spočívat ve zhotovení elektrické instalace ke strojům a osvětlení výukových dílen, vybudování rozvodů stlačeného vzduchu (nutný pro provoz CNC obráběcího centra), výměnu prosklení stěny dílen a provedení omítky a úpravě povrchu podlah ve školních dílnách.