<< Zpět na seznam projektů

Cyklostezka Svítkov - Srnojedy

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 5 733 156,66 CZK
Celkové výdaje: 7 336 843,82 CZK
Termín ukončení projektu: 7/2018


Stručný popis projektu:
V současné době je z obce Srnojedy vedena cyklostezka, která končí na místní komunikaci v městské části Svítkov. Cyklostezka Svítkov - Srnojedy se napojuje u silničního mostu přes Labe (Rosický most) na místní komunikaci, odtud vede jižním směrem podél místní komunikace, na konci staničení se napojuje na silnici III/32221 naproti vyústění stávající cyklostezky ze Srnojed. Délka řešeného úseku je 0,844 km.