<< Zpět na seznam projektů

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 14 955 031,35 CZK
Celkové výdaje: 29 155 837,63 CZK
Termín ukončení projektu: 3/2019


Stručný popis projektu:
Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Pardubice – Studánka, a to prostřednictvím rekonstrukce odborných učeben dílny dřevo a kov, dílny strojní, učebny fyziky (včetně kabinetu), učebny chemie, laboratoře, dvou učeben informatiky, učebny přírodopisu (včetně kabinetu), učebny matematiky. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Součástí projektu je rovněž řešení konektivity v budově školy. Škola v současnosti disponuje bezbariérovým přístupem, ale dojde instalaci nové schodišťové plošiny. Součástí projektu je také vytvoření bezbariérového WC.