<< Zpět na seznam projektů

Modernizace přestupního uzlu MHD v centru města „U Fortny“

Žadatel: Statutární město
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 19 979 426,84 CZK
Celkové výdaje: 46 500 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2023


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je celková modernizace přestupního uzlu MHD a VLAD s posílením podmínek pro nemotorovou dopravu na pozadí kvalitní revitalizace cenného veřejného prostranství za účelem zlepšení podmínek pro nástup a přestup cestujících MHD a VLAD, větší bezpečnost chodců se současným zajištěním dobré dopravní obslužnosti bezprostředního okolí s mnoha objekty veřejné občanské vybavenosti. Tento dopravní uzel je současně důležitou křižovatkou cyklistické dopravy, avšak bez odpovídajících podmínek.