<< Zpět na seznam projektů

Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou

Žadatel: Město Chlumec nad Cidlinou
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 26 423 439,22 CZK
Celkové výdaje: 34 266 558,58 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Výstupem projektu bude moderní dopravní terminál s dokonalým elektronickým informačním systémem, tzv. "dva v jednom" (cestující budou mít okamžitý bezbariérový přístup při přestupu z železnice na autobusy a zvýší se bezpečnost). Terminál bude sloužit jako provázaný přestupní uzel mezi několika druhy dopravy - pěší, cyklistickou, individuální motorovou, hromadnou autobusovou a železniční. Součástí projektu je výstavba nového parkoviště (šikmých parkovacích míst) podél ulice Nádražní u vlakového nádraží včetně nové účelové komunikace, osvětlení a dešťové kanalizace. Stávající autobusové nádraží s možností parkování osobních automobilů bude rekonstruováno s cílem navýšení počtu parkovacích stání pro osobní automobily, vhodnější umístění autobusových zálivů a celkové zpřehlednění dopravy v zájmovém území za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a pohodlí cestujících.