<< Zpět na seznam kategorií

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 200 000 000,00 CZK
Celkové výdaje: 305 800 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2022


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace a přístavba objektu Gayerových kasáren, který je využíván příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Muzeem východních Čech v Hradci Králové (dále také MVČ) jako depozitář muzea. Přestože MVČ disponuje významnými sbírkovými fondy, není zajištěna jejich dostatečná ochrana a všestranné možnosti prezentace. Současný technický a technologický stav objektu a vybavení neumožňuje zajistit maximální ochranu, efektivní práci se sbírkovými předměty, nemohou být využity možnosti prezentace předmětů. Rekonstrukcí a přístavbou objektu, jeho technologickým a technickým vybavením bude dosaženo zefektivnění práce se sbírkovými předměty s důrazem na bezpečné uložení sbírky kraje - dle zákona 122/2000 Sb. Výstupy projektu budou využívat zejména cílové skupiny z řad návštěvníků (například návštěvníci otevřených depozitářů), vlastníka muzea (Královéhradecký kraj), subjektu s právem hospodaření (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) a místních obyvatel. Bude vytvořeno kvalitní zázemí pro muzejní práci, správu a dlouhodobou ochranu sbírkových předmětů, manipulaci a ochranu předmětů, počítá se s vybudováním krajského restaurátorského pracoviště a pracoven pro vědecko - výzkumné úkoly.