<< Zpět na seznam projektů

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové - Vysoká nad Labem)

Žadatel: Svazek obcí Hradubická labská
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 25 692 911,79 CZK
Celkové výdaje: 31 620 923,73 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2019


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je výstavba dílčího úseku stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem po levém břehu Labe z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. Navržená cyklostezka umožní vymístění cyklistů a pěších ze silnice 111/29810, která svým příčným uspořádáním nevyhovuje ani současnému automobilovému provozu a pohyb cyklistů a pěších po vozovce šířky od 5,25 m do 5,75 m je pro její uživatele nebezpečný. Konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem je navržena pro pojezd cyklistů a pro občasný pojezd vozidel správce toku Labe, Povodí Labe s.p. a příjezdy na okolní zemědělsky využívané pozemky. Součástí cyklostezky bude také výstavba mostního objektu a lávky vč. pořízení drobného mobiliáře, dopravního značení a související vegetační úpravy. Celková délka navržené cyklostezky je 4,211 km, připojení obce Vysoká nad Labem na silnici III/298 13 je v délce 0,798 km, celkově tedy 5,006 Km. Cyklostezka bude využita pro pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase nebo v jejím blízkém okolí do škol, zaměstnání a za službami. Realizace projektu přispěje k výraznému zvýšení bezpečnosti nejen obyvatel přilehlých obcí ale také obyvatel nebo návštěvníků celé aglomerace. Do budoucna dojde postupnou realizací všech úseků cyklostezky „Cyklostezka Hradec Králové -Pardubice: Stezka mechu a perníku" k propojení měst Hradec Králové a Pardubic.