Výzva pro potenciální žadatele z ITI 2021–2027 – průběžná aktualizace záměrů


Nositel ITI vyzývá všechny potenciální žadatele, aby v návaznosti na prezentaci projektových záměrů, které byly zpracovány do Monitorovacího systému ITI Hradecko-pardubické aglomerace, po jejich odsouhlasení ze strany tematického koordinátora v případě jakékoliv změny dále samostatně aktualizovali uvedené informace (např. úprava předpokládaných termínů realizace, zpřesnění uznatelných výdajů dle informací z příslušných řídicích orgánů apod.).

Na podzim 2021 nositel ITI plánuje svolat jednání pracovních skupin, na kterých budou jejich členové diskutovat a vytvářet tzv. integrovaná řešení složená z projektových záměrů v zásobníku nositele ITI. Z nich následně Řídicí výbor vybere seznam strategických projektů, pro něž bude rezervována finanční alokace v rámci Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. Při posuzování jednotlivých strategických projektů budou členové pracovních skupin vycházet zejména z aktuálních údajů uvedených v Monitorovacím systému ITI.

V případě dotazů kontaktujte příslušného tematického koordinátora.