Vyhlášeny dvě výzvy OPPIK pro naši aglomeraci


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo minulý týden II. výzvu v programech Potenciál a Inovace - Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK).

Základní informace o zmíněných výzvách naleznete na webu MPO pod níže uvedenými odkazy:

Dle harmonogramu ITI hradecko-pardubické aglomerace budou navazující výzvy nositele vyhlášeny v březnu 2019.

Zájemci o dotaci z uvedených výzev se mohou obracet na Zprostředkující subjekt ITI Hradecko-pardubické aglomerace, který pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu a který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů.