Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl v Hradci Králové


Dovolujeme si Vás pozvat na akci, kde budete mít příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Na akci se setkáte i se zástupci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Akce se bude konat 6. prosince 2018 od 9:00 do 15:00 v budově Krajského úřadu (místnost P 1.906) na Pivovarském náměstí v Hradci Králové.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program, programy Královéhradeckého kraje. Dále lze konzultovat služby a projekty agentury CzechInvest, Technologické agentury ČR, agentury CzechTrade, Úřadu práce nebo ČMZRB. Přijďte a konzultujte s námi kolik programů budete jen chtít! Nad akcí přijal záštitu radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, pan Pavel Hečko.

ZÚČASTNĚTE SE ZDARMA A BEZ REGISTRACE.

Pozvánka na veletrh ve formátu PDF je dostupná zde.