Vedle mostu u Rosic bude stát lávka pro cyklisty


Vedle mostu přes Labe mezi pardubickými městskými čtvrtěmi Rosice a Svítkov by měla brzy stát lávka pro pěší a cyklisty. Stavbu, která má v tomto dopravně vytíženém úseku zvýšit bezpečnost cyklistů a přispět k plynulosti dopravy, by mohla financovat Unie.

Na první pohled bezvýznamný a malý most na periférii, v reálu však klíčová spojnice, kterou denně využívá tisíce řidičů.

Ostatně právě v těchto dnech se plně ukazuje, jak je most mezi Svítkovem a Rosicemi důležitý. Momentálně se totiž končí jeho oprava a výsledkem jsou nekončící kolony v západní části Pardubic.

"Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá také mnoho motoristů, kteří se tak snaží vyhnout kolonám, tvořícím se ve špičce na silnici I/37 u Parama," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Obvykle hutnou situaci na mostě navíc komplikují cyklisté, kteří se na úzké vozovce proplétají mezi auty. Proto všichni zúčastnění asi ocení plán města na výstavbu nové lávky, která bude stát vedle mostu.

"Výstavba lávky má přispět jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě," doplnil Charvát.

Dobrou zprávou navíc je, že projekt za více než tři desítky milionů bude z valné části pokrývat dotace z Evropské unie. "Shodla se na tom rada města, která schválila zařazení této investiční akce, připravované šestým městským obvodem, do portfolia projektů žádajících o podporu prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradeckopardubické aglomerace," uvedla tisková mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Díky rozsáhlé satelitní výstavbě ve Svítkově se městský obvod VI. v posledních letech potýká s enormním nárůstem dopravy v celé lokalitě. To logicky přivádí i další auta na zmíněný úzký most, který kapacitně přestává stačit. "Rosický most bude sice, jako první místo v Pardubicích, osazen tzv. chytrými semafory, ale to nevyřeší problém s houstnoucí dopravou a zvyšujícímu se riziku kolize cyklistů s automobily na úzké mostovce," řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.

Městský obvod VI. již ukončil přípravu projektu a má hotovou veškerou dokumentaci včetně stavebního povolení. Náklady na stavbu lávky by se podle odhadu projektanta měly pohybovat kolem 35 milionů korun včetně daně. Až projekt získá prostřednictvím řídícího výboru ITI příslib dotace z EU, vypíše město Pardubice výběrové řízení na dodavatele, po jehož dokončení může městský obvod začít se stavbou.

"Výstavba lávky navazuje na již hotové projekty cyklostezky spojující Svítkov se Srnojedy a cyklotrasy podél Pražské ulice včetně vybudování místa pro bezpečné přecházení této silně frekventované silnice, které jsme již udělali. Všechno jsou to projekty podporující ekologickou dopravu a zvyšující bezpečnost našich obyvatel," řekl starosta šestého obvodu Petr Králíček.

Oproti tomu léta plánovanou výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe u Poseidonu čeká další odklad. Podle projektu schváleného zastupitelstvem měla výstavba lávky, která má propojit sídliště Polabiny s centrem města a obyvatelům centra naopak přiblížit rekreační zelené plochy podél břehu Labe, stát zhruba 50 milionů. Nabídkové ceny účastníků veřejné soutěže na dodavatele stavby však tuto částku překročily a zastupitelé navýšení financí na stavbu neschválili.

Zdroj: Mladá fronta Dnes

Projektový záměr „Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi“ byl představen na dopravní pracovní skupině ITI dne 3. dubna 2019 s ambicí jej předložit do výzvy nositele v roce 2020.