Unie posílá Pardubicím další balík peněz, většina půjde do dopravy


Pardubice a společnosti, v nichž má město podíl, podaly do dotačního programu Evropské unie žádosti na 33 projektů. Z evropských dotací tak získaly nebo by ještě měly získat 568 milionů korun, celkové náklady projektů dosáhnou více než miliardy korun. Velká část peněz by měla vylepšit dopravu ve městě.

Trolejbusová doprava a řízení křižovatek. Právě tyto dvě oblasti by měly v následujících měsících inkasovat největší část z půlmiliardového balíku, který momentálně míří do Pardubic z Bruselu. „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích má schválenou dotaci téměř 31 milionů korun, stavbu trolejbusové tratě ve Studentské ulici podpoří Unie částkou 8,5 milionu a posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“ dostane přes 15,3 milionu,“ uvedl manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský s tím, že další projekty město a jeho firmy už chystají.

Radnice zatím v současné vlně požádala o dotace na 24 projektů. Jsou mezi nimi zvláště modernizace odborných učeben základních škol, cyklostezky nebo parkovací systém.

Dopravní podnik města Pardubic vedle zmíněných staveb získal příspěvek také na projekt odbavovacího systému MHD v Pardubicích.

Vodovodům a kanalizacím Pardubice pomohou evropské peníze s výstavbou kanalizace v Opočinku.

Přesto například zastupitel Karel Haas uvedl, že rychlost čerpání hlavně v rámci celé aglomerace není úplně ideální. „Aktuální stav čerpání ITI dotací Hradecko-pardubické aglomerace není bohužel optimální. Na straně našeho města Pardubice, coby žadatele, však jsou poskytnuté informace alespoň mírně optimistické v tom, že radnice činí velmi aktivní kroky ke zlepšení čerpání,“ uvedl Haas z ODS.

Na mysli měl třeba to, že v procesu hodnocení má město v současnosti projekt kamerového systému za deset milionů korun, předběžný souhlas získalo na dotace na cyklostezku, na projekt Náhrdelník Chrudimky nebo lávku přes Labe, která propojí sídliště Polabiny a Závodu Míru. „Tam Unie dodá 34 milionů korun,“ uvedl v tiskové zprávě Miroslav Janovský.

Dalších sedm záměrů je přihlášeno do nových výzev za 186 milionů korun, jsou mezi nimi například centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic v Automatických mlýnech. Dopravní podnik plánuje rovněž postavit trolejbusovou trať Dukla vozovna - hlavní nádraží. Aglomerace má prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj slíbeno celkem 3,7 miliardy korun.

Miliardy mohou čerpat i menší města

Kromě Hradce Králové, Pardubic a obou krajů je mohou čerpat také menší města v oblasti, jejich organizace a soukromé firmy na inovace. V celé aglomeraci již bylo vyhlášeno a ukončeno 55 výzev, dalších osm výzev pokračuje. Kladné stanovisko získalo 115 záměrů v částce 3,026 miliardy korun.

Například operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytl prostředky na podporu podnikatelů. Předloženo bylo celkem osmnáct záměrů s podporou z Evropské unie za více než 500 milionů korun.

„Bohužel, dva projekty, měnírna v Hradci Králové a záměr soukromé firmy, musely být jejich předkladatelům vráceny k dopracování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedostatky formálního charakteru, věříme, že po výzvě k jejich dopracování budou i tito žadatelé úspěšní,“ upřesnil manažer Janovský.

Přitom právě ze zmíněného operačního programu měli někteří odborníci obavy.

„Zájem o tyto výzvy lze považovat za úspěch, protože doposud podnikatelé na nástroj ITI pohlíželi spíše s nedůvěrou. Nicméně vysoká úroveň projektů, které jsou hodnotiteli z ministerstva průmyslu a obchodu vnímány jako velmi kvalitní a dobře připravené, svědčí o kvalitě firem v naší aglomeraci,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Zdroj: idnes.cz