Terminál B má i svou variantu B. Jenže s ní nepočítá územní plán


U nádraží, nebo za poštou? Nové autobusové nádraží má najednou dvě varianty.

Nové autobusové nádraží v Pardubicích by se mohlo začít stavět už příští rok. Půjde-li vše dobře. 
Pozemky pro budoucí pardubické autobusové nádraží by mohly být brzy v majetku města. Tomu se podařilo dosáhnout dohody o prodeji či směně potřebných pozemků s většinou vlastníků. 
Jedním z klíčových byl pozemek společnosti Eurobit Real, která se s městem dohodla na směně. 
"Město by odkoupilo pozemky od společnosti za cenu, která dle znaleckého posudku dosahuje výše zhruba 7,6 milionu korun bez DPH, a naopak by společnosti odprodalo městské pozemky v ceně přibližně 7,3 milionu korun též bez DPH. V podstatě se jedná o směnu pozemků. Šlo by o zemědělské pozemky v blízkosti Mnětic, které jsou nyní v majetku města Pardubice," uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková. 
Samotný prodej zatím na programu jednání není, zastupitelstvo pouze odhlasovalo záměr jednat. Cena vychází z odhadu, který si nechala zpracovat společnost Eurobit Real. 
"Necháme si udělat vlastní posudek, zda jde o cenu obvyklou. 
Nepředpokládáme, že se ceny budou lišit," dodala Dvořáčková. 
Pozemky u Mnětic, které město plánuje prodat, respektive směnit, zůstanou v katastru nemovitostí zemědělskou půdou. "Nechali jsme si ověřit na odboru hlavního architekta, že zde strategicky není plánováno využití pro jinou výstavbu. Firma totiž potřebuje pro podnikání zemědělskou půdu," vysvětlila Helena Dvořáčková. 
Pozemky potřebné pro budoucí autobusové nádraží dále vlastní například České dráhy či Správa železniční dopravní cesty a také další soukromí vlastníci. 
"Například od Českých drah už máme odkoupeno, zbývá pouze změnu zapsat do katastru nemovitostí. Delší jednání nás zřejmě čeká se Správou železniční dopravní cesty," nastínila náměstkyně primátora. Zatímco město pozemky pro budoucí autobusové nádraží teprve získává, ty pod stávajícím autobusovým nádražím už vlastní společnost Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Ta zatím jejich využití hledá. Městu i kraji dala příslib, že nádraží na nich bude svému účelu ještě nějakou dobu sloužit. 
"Pokud přípravné práce nebudou probíhat optimálně, máme příslib, že by se autobusové nádraží nemuselo stěhovat ani příští rok," řekl v únoru primátor PardubicMartin Charvát. To by ostatně odpovídalo i časovému harmonogramu pro výstavbu terminálu B. 
"V případě, že vše půjde hladce, tak po schválení zastupitelstvem bude následovat hledání projektanta, výběrová řízení na dodavatele a první stavební práce by mohly začít v roce 2019. Za předpokladu, že tedy vše půjde bez zádrhelů," zdůraznila Dvořáčková. 

Alternativa pro terminál B vedle pošty? 

Pardubice – Na dubnovém zastupitelstvu se pardubičtí politici dostali do paradoxní situace. Schválili nákup pozemku mezi rychlodráhou (Hlaváčovou ulicí) a poštou u nádraží. Neměli však pro něj využití. To se ale nyní teoreticky našlo. Podle návrhu zastupitelů za Pardubáky Aleše Kloseho a Milana Košaře, kteří se živí jako architekti, by zde mohl stát terminál B pro dálkové autobusové linky. Jeho stavba byla původně naplánovaná za nebytovým domem na náměstí Jana Pernera, město má ale problémy s výkupem pozemků."Oslovili jsme firmu Optima, která zpracovává verzi terminálu B u nádraží, aby prověřila, zda se terminál do oblasti u rychlodráhy vejde. Byli jsme ubezpečeni, že ano. Je tam i vysoká finanční úspora, protože stavíme na vlastním pozemku a odpadá i demolice nebytového domu u nádraží," popsal Klose. Návrh řadu zastupitelů na květnovém zasedání zaujal. Vedení města z hnutí ANO, které se dlouhodobě snaží 

prosadit terminál B za nebytovým domem, a to i přes problémy s vystěhováním nájemníků z původně bytového domu, se tento návrh nelíbí. "Argumentujete tím, že je to na pozemcích města, ale stání je na území České pošty. Pošta chce tuto oblast rozvíjet a myslím si, že nám nepustí patnáct parkovacích míst. Kromě toho v tomto návrhu chybí šest až sedm stání. Je to o třetinu poddimenzované," řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). "Bál bych se, abychom neohrozili projekt se SŽDC a financování z evropského fondu. Mohlo by nám to přinést problémy," řekl Martin Kolovratník (ANO) a zároveň dodal, že na přesun terminálu B už je pozdě. Oblast totiž není v územním plánu funkčně určena pro dopravu. I přes ostrou debatu ale nakonec záměr posouzení tohoto návrhu prošel, pro totiž hlasovala nejen většina opozičních zastupitelů, ale také někteří zástupci koalice, a to i z hnutí ANO.

Poznámka: Projekt výstavby Terminálu B bude usilovat o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zdroj: hradecky.denik.cz