Stavba Lávky přes Labe má zatím zelenou, v lokalitě Aldis půjde k zemi terasa


Lávka přes Labe u Aldisu má naději na realizaci. Rada města dnes schválila zadávací podmínky, které bude ještě během dubna projednávat zastupitelstvo. Ještě na jaře by pak mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele lávky. Samotná stavba lávky před Labe bude moci začít až na podzim příštího roku, jelikož do té doby bude v lokalitě Aldis pracovat stavební firma na dokončení budovy ČSOB. Do konce prázdnin také dojde ke zbourání jedné ze dvou teras, která brání dostavbě budovy ČSOB. Rada města dnes schválila uzavření smlouvy se společností, která odstranění terasy provede za cenu 3,4 milionu korun bez DPH.

„Je to už čtvrtý pokus o vysoutěžení zhotovitele na stavbu lávky přes Labe u Aldisu, poprvé se nám nikdo nepřihlásil a v dalších případech byla cena neúměrně vysoká. Aby se toto nestalo i napočtvrté, rozhodli jsme se předpokládanou cenu zatím nezveřejňovat,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města a investice Jiří Bláha. Realizace stavby je ale podmíněna žádostí o změnu stavby před jejím dokončením „V polovině března jsme podali tuto žádost se všemi přílohami na stavební úřad, což zároveň znamená, že jsme splnili termín, ke kterému jsme se zavázali v dodatku ke smlouvám s ČSOB. Do konce května pak musíme získat pravomocné rozhodnutí, poté bude možné v celém procesu plynule pokračovat,“ doplňuje náměstek Bláha. K vypsání výběrového řízení by pak mohlo dojít ke konci května nebo v průběhu června. 

S výstavbou lávky bude moci vysoutěžený zhotovitel začít až na podzim příštího roku. „Nejdéle do 30. září 2021 bude na staveništi pracovat ČSOB, do té doby bude moci vysoutěžená stavební firma na lávku řešit objednávky stavebních prvků a další dodávky,“ vysvětluje náměstek Bláha. Pokračuje také stavba budovy ČSOB a plánované piazzety. „V rámci stavby lávky přes Labe mělo dojít ke zbourání dvou stávajících teras v lokalitě Aldis. Vzhledem k tomu, že jsme zatím stavbu lávky nezahájili, nedošlo ani k tomuto bourání. Jedna z teras brání dostavbě budovy ČSOB, z tohoto důvodu musí dojít k jejímu zbourání ještě před započetím stavby lávky,“ dodal náměstek Bláha. Rada města dnes proto schválila uzavření smlouvy, na základě které dojde k odstranění terasy za 3,4 milionu korun bez DPH provedeno. Terasa by měla být zbourána do poloviny srpna. 

Zdroj: hradeckralove.org

Projekt Lávka u Aldisu úspěšně prošel první fází hodnocení ve výzvě nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace a v související výzvě č. 50 Integrovaného regionálního operačního programu bude cílem žadatele, tj. statutárního města Hradce Králové, získat podporu EU na jeho realizaci.