Seminář pro žadatele IROP - Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí


Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) pořádá dne 6. 6. 2023 (9:00-12:30) v Hradci Králové seminář pro žadatele IROP k vyhlášeným výzvám SC 2.2 – 63. – 65. výzva IROP, SC 2.2 – 77. výzva – ITI a SC 5.1 – 73. výzva – CLLD.

Budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+.

Místem konání je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zasedací místnost P1-906 Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 2. 6. 2023 do 14.00 hodin přes registrační formulář.

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Pozvánka, program, registrační formulář a další informace jsou k dispozici na webu CRR zde.

Zdroj: crr.cz