Seminář OP PIK


Dne 6. listopadu 2017 se uskuteční seminář zaměřený na dotační možnosti z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v území Hradecko-pardubické aglomerace. Cílem semináře je seznámit účastníky s programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Služby infrastruktury, Nemovitosti, Školicí střediska a Poradenství. V těchto programech budou vyhlášeny výzvy pro integrované územní investice (ITI) Hradec Králové – Pardubice. 

Seminář se bude konat v Hudebním sále Magistrátu města Pardubic (Pernštýnské náměstí 1), v pondělí 6. listopadu 2017 od 14:00 hod.

Seminář je určený pro podnikatelské subjekty či jejich zástupce. Podrobný program naleznete zde.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je účast pouze pro registrované.

Registrujte se prosím na e-mailové adrese barbora.hanusova@mmp.cz nejpozději do 3. 11. 2017 do 12:00. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka a název společnosti.

Těšíme se na Vaši účast.