Roadshow IROP - Hradec Králové - Představení návrhu IROP 2021-2027


V úterý 1. září 2020 od 9:00 se v Hradci Králové pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto řídicího orgánu IROP, uskuteční seminář "Roadshow IROP - Představení návrhu IROP 2021-2027. Místem konání je EA Hotel Tereziánský dvůr (J. Koziny 336, 500 00 Hradec Králové).

Cílem Roadshow IROP je představit nejen změny a novinky v IROP pro období 2021-2027, ale také nastavení a zaměření Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021-2027. Roadshow IROP odstarovala 14. 10. 2019 v Praze a během roku 2020 postupně navštíví všechna krajská města.

Více informací včetně programu a registrace na seminář, který je zdarma, naleznete zde.

Na semináři s aktuálními informacemi vystoupí i kordinátorka ITI Hradecko-pardubické aglomerace Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová.

Všechny aktuálně dostupné dokumenty IROP pro období 2021-2027 jsou dostupné na webu MMR zde.

Zdroj: irop.mmr.cz