Řídicí orgán IROP: Informace pro nositele integrovaných nástrojů - SARS-CoV-2


V souvislosti s aktuální situací obdržel dne 24. 3. 2020 nositel Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace informace o přístupu Řídícího orgánu IROP k možným změnám integrovaných strategií, a to především s ohledem na možné zpoždění realizovaných projektů. 

Celý text s informacemi od Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj, je uveden níže.

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás chceme informovat o přístupu Řídícího orgánu IROP k možným změnám integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD, a to především s ohledem na možné zpoždění realizovaných projektů. Díky zavedeným opatřením vlády v boji proti epidemii SARS-CoV-2 může být jednak zpožděna příprava nebo realizace jednotlivých projektů, ale také může docházet ke zpožďování přípravy, vyhlašování či hodnocení výzev v rámci integrovaných strategií ITI, IPRÚ i CLLD.

Rádi bychom upozornili na informaci Řídícího orgánu IROP, určené pro konkrétní realizované individuální i integrované projekty, kterou naleznete na https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-pro-prijemce-dotaci-z-irop-v-souvislosti.

Chceme Vás všechny ubezpečit, že jsme si plně vědomi toho, že současná situace může způsobit problémy s realizací integrované strategie a jsme připraveni je řešit velmi vstřícně.

V současné době nelze odhadnout dopady všech opatření boje proti SARS-CoV-2 ani jejich délku. Konečné dopady na integrované strategie tak budeme aktivně řešit v době, kdy o nich budeme mít my, ale i Vy, jasnější představu. Můžeme však již nyní konstatovat, že zpoždění realizace integrované strategie z důvodu aktuální epidemiologické situace nebude Řídicí orgán IROP dávat vzhledem k nastaveným procentním limitům čerpání k tíži nositelům.

Nyní k tomu samozřejmě nabízíme v případech, kdy je nutno řešit jakoukoliv záležitost konkrétní integrované strategie urgentně, intenzivní spolupráci - byť byly zrušeny jakékoliv osobní schůzky - pracovníci Řídicího orgánu IROP jsou k dispozici online - ať již na emailu nebo na mobilním telefonu se vzdáleným přístupem do MS14+ a pomohou Vám tak i nadále s jakýmkoliv problémem.

Rádi bychom Vás proto především požádali, abyste nás - pokud je to možné - kontaktovali tak, abychom mohli případné problémy společně řešit včas.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

                                                     Mgr. Zdeněk Semorád

                                                     náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů

                                                     Ministerstvo pro místní rozvoj