PS horizontální


Úkolem členů pracovní skupiny horizontální je:

  1. posuzovat míru dopadu věcného zaměření Strategie ITI na rozvoj celé aglomerace;
  2. navzájem se informovat o přípravách strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Strategie ITI a posuzovat jejich dopad na rozvoj aglomerace;
  3. v případě navržených projektů, které mají významný dopad na rozvoj aglomerace a odpovídají jejímu věcnému zaměření a geografickému vymezení, postupovat věcně příslušným pracovním skupinám tyto projekty k posouzení;
  4. spolupracovat při sledování indikátorů Strategie ITI;
  5. doporučovat Řídícímu výboru ITI návrhy na změnu Strategie ITI,
  6. podílet se v rámci svých možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím ITI.

Pracovní skupina horizontání nemá na rozdíl od tematicky zaměřených pracovních skupin 1-4 svého stálého tematického koordinátora a je vedena manažerem ITI (případně jím pověřeným koordinátorem).