PS 7: Sociální oblast


Pracovní skupina se tematicky zaměřuje na sociální oblast. Konkrétně se jedná o projekty na vybudování potřebné infrastruktury pro poskytování sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které je v území Hradecko-pardubické aglomerace stále evidován nedostatek, a to jak z hlediska dostupnosti, tak i kapacit. Doprovodným tématem je diskuze o financování návazných měkkých projektů, které by mohly být financovány prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Složení PS 7:

 • Magistrát města Hradec Králové (sociální odbor) - PhDr. Marek Šimůnek, MBA
 • Magistrát města Hradec Králové (odbor rozvoje) - Mgr. Eliška Kalivodová
 • Magistrát města Pardubic (sociální odbor) - Mgr. Iva Bartošová
 • Magistrát města Pardubic (odbor rozvoje) - Bc. Nikola Jiráková
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (sociální odbor) - Mgr. Jiří Zeman
 • Krajský úřad Pardubického kraje (sociální odbor) - Ing. Helena Zahálková, MBA
 • Úřad práce České republiky (krajská pobočka v Hradci Králové) - Mgr. Martin Horák
 • Úřad práce České republiky (krajská pobočka v Pardubicích) - Mgr. Pavlína Králová
 • Centrum na podporu integrace cizinců (Pardubický kraj) - Mgr. Bc. Lenka Janošková
 • Chrudim – zástupce třetí největší obce v aglomeraci - Mgr. Radka Pochobradská
 • Jaroměř – zástupce čtvrté největší obce v aglomeraci - Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová
 • MOST PRO, o. p. s. - Mgr. Michaela Tetrao, Ph.D.
 • Česká biskupská konference - Mgr. Pavel Boštík, Ph.D.
 • Oblastní charita Pardubice - Mgr. Marie Hubálková 
 • Česká abilympijská asociace, z. s. - Mgr. Pavlína Potůčková

Tematický koordinátor PS 7:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Jednání PS 7: