PS 6: Kultura a cestovní ruch


Pracovní skupina navazuje na činnost z programového období 2014–2020, přičemž agenda zaměřená na problematiku rekonstrukce a zpřístupnění národních kulturních památek v aglomeraci, ochrany sbírkových a knihovních fondů je dále rozšířena o problematiku infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.  

Složení PS 6:

 • Magistrát města Hradec Králové (kultura) - Mgr. Aleš Mokren
 • Magistrát města Hradec Králové (rozvoj) - Mgr. Eliška Kalivodová
 • Magistrát města Pardubic (kultura) - Mgr. Jana Fiedlerová 
 • Magistrát města Pardubic (rozvoj) - Ing. Kateřina Rašková
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (kultura a cestovní ruch) - Mgr. Kateřina Churtajeva
 • Krajský úřad Pardubického kraje (kultura) - Ing. Jarmila Krejčí 
 • Krajský úřad Pardubického kraje (cestovní ruch) - Bc. Alexandra Jetmarová
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Mgr. Radek Zadrobílek
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Jan Kafka 
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové - doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
 • Východočeské muzeum v Pardubicích - Mgr. Tomáš Libánek 
 • RIS3 manažer, Královéhradecký kraj - Bc. Emília Vetráková
 • RIS 3 manažer, Pardubický kraj - Ing. Ondřej Tušl
 • Destinační společnost Východní Čechy - Mgr. Alena Horáková 
 • Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. - Ing. Lenka Makovská 
 • Destinační management Hradecko - Ing. Daniela Manďáková
 • Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace - Bc. Martin Soukup 
 • Národní památkový ústav - Bc. Miloš Jiroušek
 • Chrudim – zástupce třetí největší obce v aglomeraci (kultura) - Martin Dytrt
 • Chrudim – zástupce třetí největší obce v aglomeraci (cestovní ruch) - Mgr. Tomáš Černý
 • Jaroměř – zástupce čtvrté největší obce v aglomeraci - Ing. Bohumila Steklá
 • CzechInvest Pardubického kraje - Ing. Lenka Loučková 
 • Česká biskupská konference - Mgr. Pavel Boštík, Ph.D.

Tematický koordinátor PS 6:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Jednání PS 6: