PS 5: Horizontální


Role pracovní skupiny horizontální pro meziobecní spolupráci v aglomeraci zůstává oproti programovému období 2014–2020 beze změny. Jejím hlavním smyslem je zejména předávání informací partnerům v území o připravovaných projektových záměrech, hledání provazby s projektovými záměry připravovanými mimo nástroj ITI a spoluutváření integrovaných řešení. Pracovní skupina horizontání nemá na rozdíl od tematicky zaměřených pracovních skupin svého stálého tematického koordinátora a je vedena manažerem ITI (případně jím pověřeným koordinátorem).

Složení PS 5:

 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Hradec Králové) - Ing. Lukáš Řádek, MBA
 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Pardubice) - Jiřina Klčová
 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Chrudim) - Ing. Hana Luptáková
 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Jaroměř) - Ing. Jiří Mikulka 
 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Přelouč) - Martin Šmíd
 • zástupce obcí s více jak 5 000 obyvateli v aglomeraci (Týniště nad Orlicí) - Ing. Jan Paštika
 • zástupce obcí s více jak 4 000 obyvateli v aglomeraci (Heřmanův Městec) - Ing. Aleš Jiroutek
 • zástupce obcí s více jak 4 000 obyvateli v aglomeraci (Slatiňany) - Ing. Václav Hoffman 
 • zástupce MAS působící v aglomeraci, které mají nejméně 50 % členských obcí na území ITI (MAS Bohdanečsko) - Ing. Josef Štěpanovský
 • zástupce MAS působící v aglomeraci, které mají nejméně 50 % členských obcí na území ITI (MAS Region Kunětické hory) - Ing. Kristýna Holečková
 • zástupce MAS působící v aglomeraci, které mají nejméně 50 % členských obcí na území ITI (MAS Hradecký venkov) - Jana Kuthanová
 • zástupce Pardubického kraje - Ing. Martina Vitková 
 • zástupce Královéhradeckého kraje - Ing. Lucie Rovenská

Jednání PS 5: