PS 4: VŠ a podnikatelé


Pracovní skupina kontinuálně navazuje na činnost realizovanou v rámci programového období 2014-2020 (PS 4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti vědy a výzkumu). Cílem aglomerace je stále rozvoj stávajícího potenciálu území pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit primárně v souladu s relevantními krajskými přílohami Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie).

Složení PS 4:

 • Univerzita Hradec Králové - Ing. Martin Sedláček
 • Univerzita Pardubice - prof. Ing. Petr Doležel. Ph.D.
 • Centrum transferu technologií a znalostí (Univerzita Pardubice) - Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., ING-PAED IGIP
 • Univerzita Karlova (Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta) - prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
 • Univerzita obrany (Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové) - pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.
 • Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové - Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
 • Technologické centrum Hradec Králové o. p. s. - Ing. Ondřej Zezulák
 • Pardubický podnikatelský inkubátor - Robin Langer
 • RIS 3, Královéhradecký kraj - Ing. Daniela Antropiusová
 • RIS 3, Pardubický kraj - Ing. Ondřej Tušl
 • CzechInvest, regionální kancelář Královéhradeckého kraje - Ing. Michal Tureček
 • CzechInvest, regionální kancelář Pardubického kraje - Ing. Tomáš Vlasák
 • Energeticko-technický inovační klastr, z. s. - Jan Hrbek
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Ing. Erika Javůrková
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - RNDr. Eva Malinová

Kontakty:

Tematický koordinátor PS 4
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Jednání PS 4: