PS 3: Vzdělávání


Pracovní skupina navazuje na témata řešená v programovém období 2014–2020, tj. rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách pro výuku přírodních věd, polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi. Podpora bude i nadále směřovat na podporu zájmového a neformálního a celoživotního učení ve stejných oborech. Nově bylo zařazeno také téma navyšování kapacit mateřských škol, kterých je v některých částech aglomerace stále evidován nedostatek.  

Složení PS 3: 

 • Magistrát města Hradec Králové (odbor školství) - Ing. Zbyněk Bárta
 • Magistrát města Hradec Králové (odbor rozvoje) - Mgr. Eliška Kalivodová
 • Magistrát města Pardubic (odbor školství) - Mgr. Ivana Liedermanová
 • Magistrát města Pardubic (odbor rozvoje) - Bc. Nikola Jiráková
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor školství) - Mgr. Martin Němeček 
 • Krajský úřad Pardubického kraje (odbor školství) - Bc. Nikola Vaňková 
 • Univerzita Hradec Králové - PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D. 
 • Univerzita Pardubice - doc. Ing. Petr Doležel. Ph.D.
 • RIS3 manažer, Královéhradecký kraj - Ing. Daniela Antropiusová
 • RIS 3 manažer, Pardubický kraj - Ing. Ondřej Tušl
 • Chrudim – zástupce třetí největší obce v aglomeraci - Ing. Veronika Straková
 • Jaroměř – zástupce čtvrté největší obce v aglomeraci - Ing. Bohumila Steklá
 • MAP ORP Chrudim - Iva Roušarová
 • MAP ORP Pardubice - Mgr. Romana Šipčiaková 
 • Česká biskupská konference - Mgr. Ondřej Bouma 

Tematický koordinátor PS 3:
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
tel.: 466 859 556
mobil: 734 877 738
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz

Jednání PS 3: