PS 2: Životní prostředí a veřejná prostranství


Pracovní skupina tematicky řeší problematiku snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, adaptačních opatření a možnosti přechodu k oběhovému hospodářství. Nově bylo zařazeno také téma revitalizace veřejných prostranství, tj. staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy apod.), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích.

Složení PS 2:

 • Magistrát města Hradec Králové (odbor životního prostředí) - Ing. Libor Rak
 • Magistrát města Hradec Králové (odbor hlavního architekta) - Ing. Jaroslava Raková
 • Magistrát města Hradce Králové (odbor rozvoje města) - Bc. Hana Luxová
 • Královéhradecký kraj (odbor životní prostředí a zemědělství) - Ing. Ondřej Slavík
 • Hradecké služby, a.s. / Marius Pedersen, a.s. - Ing. František Šimánek
 • Povodí Labe, s.p. - Mgr. Petr Ferbar
 • Magistrát města Pardubic (odbor životního prostředí) - Ing. Miroslav Míča
 • Magistrát města Pardubic (odbor hlavního architekta) - Ing. Lenka Marková
 • Magistrát města Pardubic (odbor rozvoje a strategie) - Ing. Petra Harišová
 • Krajský úřad Pardubického kraje (odbor životního prostředí) - Ing. Blanka Škařupová
 • Služby města Pardubic, a.s. - Ing. Jiří Strouhal
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Jan Kafka
 • Elektrárny Opatovice, a.s. - Mgr. Hana Počtová
 • Město Chrudim – zástupce třetí největší obce v aglomeraci - Ing. Kateřina Mrózková     

Tematický koordinátor PS 2:
Ing. Eva Holingerová
tel.: 466 859 537
mobil: 732 713 833
e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz

Jednání PS 2: