PS 1: Doprava


Pracovní skupina tematicky řeší problematiku udržitelné mobility na aglomerační i lokální úrovni a kontinuálně tak navazuje na oblasti řešené v programovém období 2014-2020. Mezi klíčová témata stále patří zejména veřejná hromadná doprava a zlepšení její atraktivity, dále rozvoj a modernizace telematických systémů umožňující inteligentní řízení dopravy v jádrových městech aglomerace a zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy (cyklistické a pěší).

Složení PS 1:

 • Magistrát města Hradce Králové (odbor rozvoje města) - PhDr. Karel Vít, Ph.D.
 • Magistrát města Hradce Králové (odbor hlavního architekta) - Ing. Karel Šimonek
 • Magistrát města Hradce Králové (odbor dotací) - Ing. Vladimír Čížek
 • Magistrát města Pardubic (odbor dopravy) - Ing. Martin Ptáček
 • Magistrát města Pardubic (odbor rozvoje a strategie) - Ing. Petra Harišová
 • Magistrát města Pardubic (odbor hlavního architekta) - Ing. Antonín Suk
 • Město Chrudim (odbor dopravy) - Ing. Martin Klimek
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (odbor dopravy a silničního hospodářství) - Ing. Tomáš Jurček
 • Krajský úřad Pardubického kraje (odbor dopravy a silničního hospodářství) - Mgr. Zdeněk Semorád
 • Dopravní podnik města Hradce Králové - Bc. Zdeněk Abraham
 • Dopravní podnik města Pardubic - Ing. Tomáš Pelikán
 • Městská policie Hradec Králové - Bc. Pavel Süke
 • Městská policie Pardubice - Bc. Rostislav Hübl
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - Ing. Erika Javůrková
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - Ing. Tomáš Ditrt
 • OREDO - Petr Moravec
 • Univerzita Pardubice (Dopravní fakulta Jana Pernera) - doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Tematický koordinátor PS 1:
Ing. Tomáš Kořínek
tel.: 466 859 453
mobil: 734 877 736
e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz

Jednání PS 1: