Příprava Strategie v plném proudu – výzva k předkládání projektových záměrů


Nositel ITI informuje všechny potenciální žadatele z území Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021–2027 o možnosti dále předkládat projektové záměry prostřednictvím webové aplikace.

Do jakých oblastech plánujeme z prostředků ITI intervenovat?

  1. Doprava – přestupní terminály pro veřejnou dopravu, parkovací systémy zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), telematika pro veřejnou dopravu, bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší) a další
  2. Životní prostředí – energetické úspory a obnovitelné zdroje energie pro veřejný sektor, opatření proti suchu a povodním, přechod k oběhovému hospodářství (prioritní témata, ale nositel ITI je otevřený širšímu spektru projektů)
  3. Veřejná prostranství – stavby krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), včetně související modernizace technické infrastruktury
  4. Vzdělávání – mateřské školy, základní školy, zájmové a neformální vzdělávání, školská poradenská zařízení
  5. Vysoké školy a podnikatelé – výzkum, vývoj a inovace, posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP opatření v oblasti energetické účinnosti, rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni, podpora přechodu k oběhovému hospodářství a další
  6. Sociální oblast – sociální bydlení, infrastruktura sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
  7. Kultura a cestovní ruch – památky, muzea, knihovny, veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  8. Digitalizace – elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, OpenData, zavádění digitalizace v podnicích a další

V případě, že máte zájem o předložení projektového záměru, prosíme o prvotní konzultaci s územními koordinátory: Ing. Tomášem Kořínkem (hradecká část aglomerace) a Mgr. et Mgr. Michaelou Kudynovou (pardubická část aglomerace), viz kontakty.