Pardubická firma Toseda vyvíjí nanomateriály do raket a satelitů, v oboru je špičkou


Zaměstnance pardubické společnosti Toseda by šlo spočítat na prstech obou rukou, příklad téhle firmy ale jasně ukazuje, že na velikosti někdy opravdu nezáleží. Toseda, sídlící na okraji Pardubic, vyvíjí unikátní nanomateriály, které se uplatní třeba na zrcadlech satelitů nebo v palivových nádržích raket. Ve svém oboru je minimálně evropskou špičkou.

Toseda vznikla v roce 2010 původně jako obchodní společnost, před šesti lety do ní ale majetkově vstoupili současní vlastníci Jiří Zelenka s manželkou Markétou a Tomáš Vlček. Přeměnili ji na firmu zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou speciálních typů polymerních a nanokompozitních materiálů a původní zakladatele firmy nakonec vyplatili. "Jsme fandové do nanotechnologií, pohybujeme se v této oblasti už asi dvě dekády. Zaměřujeme se na polymery, které jsou modifikované nanočásticemi," vysvětluje Jiří Zelenka. Jak vysvětluje, jde o drobné částice zhruba o tloušťce tisíciny lidského vlasu.

Jednou z výhod takto upravených polymerů je nízká hmotnost. "Vynést jeden kilogram materiálu do kosmu stojí asi 30 tisíc eur, takže i relativně malá úspora váhy představuje znatelnou úsporu peněz. Polymery mají navíc řadu vlastností, které jsou lepší než u kovových materiálů," říká Zelenka.

Podle Vlčka je jejich společnost schopna vyvinout široké spektrum produktů. Od nejrůznějších speciálních ochranných nátěrů, lepidel, lehčených izolačních materiálů až třeba po ochranné vrstvy pro satelity. "Je to dané tím, že základ chemie těchto produktů je s trochou nadsázky stejný, jde jen o to, umět si správně pohrát s formulacemi vyvíjených materiálů," říká Vlček.

Jedním z jejich velkých úspěchů je vývoj unikátní fólie určené pro ochranu optických zrcadel satelitů před kosmickým prostředím, které zahrnuje různé druhy vysokoenergetického záření, dopady mikrometeoritů nebo třeba extrémní teplotní změny. Jak Vlček pyšně říká, Evropská kosmická agentura firmu nedávno sama od sebe vyzvala, aby ve vývoji fólie pokračovala. "Líbily se jim výsledky, kterých jsme dosáhli. To je pro nás velké vyznamenání," říká.

Firma pro agenturu vyvíjela například i unikátní termoizolační pěny, lehčená lepidla a nátěry z nanomateriálů určené pro vnější a vnitřní izolace raketových nádrží na kapalný vodík. "Nátěry nádrží pro kapalné palivo se dělají z hliníkových slitin nebo kompozitů. Jenže vlivem prudkého ochlazení kapalným vodíkem v nich mohou vznikat trhliny, kterými by vodík mohl uniknout a při reakci s kyslíkem pak vybuchnout. Námi vyvinutý nátěr výrazně snižuje propustnost stěn nádrží," vysvětluje Zelenka.

Toseda spolupracuje nejen s Evropskou kosmickou agenturou, ale třeba i s Airbusem nebo francouzským koncernem Thales. "Standardně to probíhá tak, že za námi přijdou s nějakým problémem. Potřebují třeba něco udělat levněji nebo lépe. Například používají nějaký typ komerčního lepidla a chtěli by, aby bylo o polovinu lehčí," říká Zelenka.

V tomto konkrétním případě bylo prý ono komerční lepidlo ze dvou složek a muselo se složitě míchat a skladovat v lednici. Navíc se muselo spotřebovat krátce po smíchání celého balení. "Tak jsme vyvinuli jednosložkové lepidlo, které vydrží skladování za normální teploty minimálně půl roku, má lepší adhezní vlastnosti, je asi o polovinu lehčí, a navíc levnější než komerční typ," říká Zelenka.

V příštích letech čeká firmu zásadní proměna. Ze společnosti primárně zaměřené na vývoj by se ráda stala firmou výrobní. Podle Zelenky jejich produkce nemusí jít na odbyt jen ve vesmíru. Ochranné fólie by se mohly používat třeba na solárních panelech, případně na krytech mobilů, protože jsou mimořádně odolné proti poškrábání.

Již za rok či dva by se mohl začít používat další jejich vynález. Speciální tepelně vodivá fólie a pasta umístěná mezi panelem satelitu a elektrojednotkou, která je k němu připojena. Jejich účelem je napomáhat odvodu tepla z elektrojednotky. "Ve vesmíru jsou extrémní výkyvy teplot, v jejichž důsledku dochází mezi materiály k miniaturním pohybům. Komerční fólie nebyly schopny na pohyby reagovat a občas mezi satelitem a elektrojednotkou vznikly prázdné ‚kapsy‘. Díky nedokonalému odvodu tepla pak došlo k přehřátí elektrojednotky," říká Zelenka. V důsledku pak mohl přestat fungovat celý satelit. Fólie a pasty, které v Tosedě vyvinuli, se ale dokážou těmto pohybům dokonale přizpůsobit.

Firmu jsme zakládali s vizí, že první roky se budeme primárně věnovat tomu, co umíme, tedy vývoji. Pomalu se dostáváme do fáze, kdy bychom se chtěli zabývat i tím, co hlavně vydělává, tedy výrobou. Jiří Zelenka jednatel společnosti Toseda

Zdroj: hn.ihned.cz

Toseda uspěla ve výzvách ITI Hradecko-pardubické aglomerace se dvěma projekty, které získaly na realizaci finanční podporu z EU: