Pardubice koupí část mlýnů pro galerii a polytechnické dílny


Pardubice koupí část památkově chráněného areálu Automatických mlýnů. Budou v nich polytechnické dílny a Galerie města Pardubic. Za bývalý sklad mouky zaplatí sedm milionů korun, za zhotovený projekt na novou budovu dalších sedm milionů korun.

Galerie má obývat přízemí nové stavby, horní dvě patra by sloužila polytechnickým dílnám. Město chce získat evropské dotace. Náklady odhaduje na 150 milionů korun.  
Nemovitost kupuje město od manželů Smetanových. Jsou vlastníky od roku 2016, mlýny pořídili zhruba za 22 milionů korun. Společnost GoodMills provoz mlýnů ukončila v roce 2013. Pardubice tehdy možnost koupě areálu nevyužily.  
Manželé Smetanovi si nechají jen část areálu. Pardubický kraj před časem schválil odkup několikapatrové hlavní budovy za 22,5 milionu korun pro svou Východočeskou galerii.  
Od roku 2014 jsou mlýny národní kulturní památkou. Jsou dílem architekta Josefa Gočára, projektoval je pro bratry Egona a Karla Winternitzovi. Stavěly se v letech 1909 až 1911, ve 20. letech k nim přibylo nové silo, se starší částí ho pojí přemostění.  
Ve druhé polovině minulého století levé nábřežní křídlo prodloužila čtyřpatrová přístavba, v areálu vznikly i další budovy.

Projekty Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic budou usilovat o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

 

Zdroj: archiweb.cz