Pardubice chystají novou stezku Vinice - stará vojenská plovárna


O tom, že jsou Pardubice opravdu městem cyklistů svědčí i další cyklostezka, která přibude v parku Vinice. Nová stezka Vinice – stará vojenská plovárna bude začínat u tenisových kurtů, které se nacházejí v ulici K Vinici, a povede podél střelnice až ke stávající komunikaci v bývalém vojenském areálu. Dlouhá bude necelý kilometr.

Cyklostezka bude lemovat levý břeh Chrudimky. Stávající území Vinice slouží jako park, veřejnost jej využívá zejména k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Chybí zde však zpevněné plochy, což by se výstavbou této cyklostezky mělo změnit," říká náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková. Stavba nové cyklostezky by měla začít ještě letos. Rada města Pardubic na základě vyjádření hodnotící komise vybrala už i zhotovitele, který zajistí realizaci stavby. Vybrána byla pražská společnost, která nabídla nejnižší cenu, která byla vyčíslena na 9 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Cyklostezka je navíc prvním projektem, který mají Pardubice schválený v rámci Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace Strategie ITI), která má za cíl vytvořit atraktivní východočeskou aglomeraci. To znamená, že město Pardubice získá na stavbu nové cyklostezky dotaci ve výši necelých 8 milionů korun. Stavba trasy Vinice – stará vojenská plovárna vychází již z projektové dokumentace na rekonstrukci parku Vinice. "Dokumentace má platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba navíc nijak nenaruší ráz krajiny a stejně tak nebude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel," vysvětluje primátor Pardubic Martin Charvát. Veřejnosti v souvislosti s výstavbou nové trasy nevzniknou žádná dopravní omezení. V parku Vinice se navíc bude instalovat i nové veřejné osvětlení. "V budoucnosti by trasa měla pokračovat podél toku Chrudimky až do Hostovic. Na projektování dalších částí se intenzivně pracuje," dodává Iveta Koubková z tiskového úseku magistrátu města.

Zdroj: pardubicky.denik.cz

Projekt „Stará vojenská plovárna (Vinice 25)“ získal v červnu 2017 podporu řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace, v maximální výši podpory EU 7 887 910 Kč.