Odborné učebny osmi středních škol v aglomeraci se modernizují z prostředků ITI


Pardubický kraj vloni uspěl ve výzvě  teritoriálního evropském programu pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, která byla určená na modernizaci a vybavení středních škol, s osmi projekty. Z celkové vyčleněné částky ve výši 90 milionů obdrží kraj na tyto projekty 75,6 milionu korun a kromě toho ještě pětiprocentní podíl investičních nákladů ze státního rozpočtu. Všechny projekty byly v průběhu letošního roku už zahájeny a některé se již dokončují nebo byly dokončeny.  

V srpnu byl ukončen projekt zaměřený na strojní vybavení školních dílen na SPŠ v Chrudimi. S dotací 16 milionů korun pořídil Pardubický kraj škole univerzální hrotové soustruhy, univerzální frézky s výkyvnou hlavou, univerzální konzolové frézky, univerzální konzolovou frézku vertikální a spektrometr. V neposlední řadě došlo k souvisejícím stavebním úpravám, rekonstrukcím rozvodů elektroinstalací a zateplení části dílenských budov.

„Dokončeny jsou také práce na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi, kde byly přestavbou půdních prostor vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie. Vznikla tu zóna praktického vyučování, demonstrační zóna, zázemí pro vedoucí praktického vyučování a příruční sklad. Součástí projektu je i nová gastrotechnologie. Evropská dotace projektu je 5,5 milionu korun,“ říká radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

Práce se dokončují na gymnáziu Mozartova v Pardubicích. „Tam modernizací a přestavbou stávajících učeben vzniknou dvě odborné učebny pro výuku matematiky, informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a odborný kabinet matematiky. To vše se zajištěním bezbariérovosti nových učeben a pořízením nových výukových pomůcek, nábytku a vybavení,“ vysvětluje radní pro školství Bohumil Bernášek. Unie dotuje tento projekt částkou 6,5 milionu korun.

Finální novou podobu také získává pět odborných učeben (čtyři odborné učebny IT a jedna odborná učebna přírodovědných předmětů) na Obchodní akademii v Chrudimi. Všechny učebny budou vybaveny novým nábytkem a IT a AV technikou, Unie přispívá částkou 7,6 milionu korun.

Intenzivní práce probíhají rovněž na SPŠ stavební v Pardubicích.  Předmětem projektu je modernizace tří odborných dílen včetně vybavené novými truhlářskými stroji a vzniká zde nová počítačová učebna, to vše s evropskou dotací 10 milionů korun.

Na gymnáziu v Holicích se díky programu ITI mohou těšit na odborné učebny a laboratoře (laboratoř fyziky, chemie, biologie, přípravna chemie, biologie, učebna chemie, biologie, zeměpisu, výpočetní techniky, praktická dílna a multifunkční učebna přírodovědných předmětů).  Všechny odborné učebny a laboratoře se vybavují novými pomůckami, IT a AV technikou a budou vybaveny novým nábytkem. K podpoře odborné výuky bude sloužit i modernizovaná počítačová síť s kvalitním pokrytím Wi-Fi a venkovní učebna pro potřeby výuky biologie, chemie a zeměpisu. Dotace EU je zde ve výši 6,3 milionu korun.

Zajímavý je i projekt modernizace dílen Střední školy automobilní v Holicích. Díky dotaci škola svým studentům nabídne nově rekonstruované prostory, konkrétně tři odborné učebny a sedm dílen. Rekonstruované haly byly původně využívány jako specializované dílny autoservisu, ale z důvodu nedostatečné kapacity školy byly budovy od autoservisu odkoupeny. Nově vytvořené odborné učebny a dílny odborného výcviku se vybavují novými pomůckami a stroji. Všechny rekonstruované prostory budou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tady je dotace přes 21 milionů korun.

Na Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích se modernizují čtyři odborné učebny pro výuku 3D technologií, pneumatiky, programování PLC a automatizace. Řešena je i bezbariérovost modernizovaných prostor prostřednictvím bezbariérových vstupů a plošiny. Všechny modernizované učebny budou vybaveny pomůckami, bude zde také vytvořeno ojedinělé výukové pracoviště čtvrté průmyslové revoluce. Dotace EU ve výši 4,7 milionu korun mohla být trojnásobná, kdyby nebyla omezena výší prostředků ve výzvě ITI.

Kromě uvedených projektů, financovaných z programu IROP prostřednictvím výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace, finišuje Pardubický kraj s 13 dalšími projekty zaměřenými na modernizaci a vybavení středních škol a učilišť. „Tyto projekty s celkovými náklady cca 340 milionů korun a výší dotace téměř 300 milionů korun uspěly v celostátních výzvách programu IROP č. 32 a 33,“ konstatuje radní Štěpánová.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Více informací o zmíněných projektech podpořených prostřenictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace najdete na těcho webových stránkách pod odkazy níže: