Mimořádné jednání PS3: prezentace projektů z oblasti vzdělávání a kultury


Všechny uchazeče o dotaci z oblasti vzdělávání a kultury srdečně zveme na mimořádné jednání PS 3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu, na kterém proběhne prezentace dosud nepředstavených projektových záměrů. Setkání proběhne dne 4. 3. 2019 od 10 hodin v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Během jednání budou mj. představeny projekty statutárního města Pardubice, Pardubického kraje a manželů Smetanových, kteří usilují o rekonverzi tohoto mimořádného území.

V případě, že chcete prezentovat svůj projektový záměr, prosíme o nahlášení Vašeho příspěvku do pátku 1. 3. 2019, a to včetně zaslání prezentace v PowerPointu (ústní prezentace je také možná) na e-mail tematické koordinátorky PS3 (Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová, michaela.kudynova@mm.cz).

 Prosíme, aby se ve vaší prezentaci objevily tyto informace:

  1. Název projektu, žadatel
  2. Popis projektu (zejména výstupy)
  3. Předpokládané náklady (zejména dotace EU)
  4. Předpokládaný harmonogram
  5. Monitorovací indikátory, které bude projekt plnit
  6. Předpoklad předložení do výzvy nositele ITI