Milník pro kulturu: Zakoupení budovy Winternitzových mlýnů jde do zastupitelstva


Projednání možnosti odkupu budovy Winternitzových automatických mlýnů pro budoucí sídlo Východočeské galerie předcházela složitá jednání. Poté, co pracovní skupina složená z představitelů všech stran  Zastupitelstva Pardubického kraje dojednala podmínky s majiteli památky, manželi Smetanovými, doporučila Rada Pardubického kraje připravené smlouvy zastupitelstvu ke schválení. To bude o tomto tématu jednat 17. dubna.

Členové pracovní skupiny, hejtman Martin Netolický (ČSSD), 1. náměstek hejtmana Roman Línek (KPK/KDU-ČSL), radní Hana Štěpánová (STAN), a zastupitelé Jan Procházka (ANO), Václav Snopek (KSČM) a Magda Křivanová (ODS) se sešli celkem na třech jednáních ze všemi zainteresovanými stranami i byli se podívat i na místě samotném. „Zastupitelstvo, které v prosinci loňského roku záměr nákupu budovy mlýnů 35 hlasů schválilo, nás pověřilo dojednáním férových podmínek, a to bylo hlavním cílem tohoto čtyřměsíčního období,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu, který skupinu řídil. „Vyžádali jsme si znalecké posudky i další potřebné podklady, hovořili jsme s majiteli, s projektantem i s ředitelkou Východočeské galerie,“ dodal.

„Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je pro Pardubický kraj velkou výzvou a zároveň unikátní příležitostí o to více, že jednáme o objektu z dílny Josefa Gočára, jehož stavby patří k vrcholům české moderní architektury. Těší mě, že jako krajští zastupitelé si většinově uvědomujeme památkovou, architektonickou i společenskou hodnotu tohoto díla, a proto věřím, že na dubnovém zasedání projekt schválíme," řekla Magda Křivanová, členka komise a zároveň předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči.

Budova mlýnů za 22,5 milionu korun
„Znalecký posudek stanovil tržní cenu poptávané budovy na 23,3 milionu korun, my jsme se s majitelem dohodli na ceně 22,5 milionu korun,“ konkretizoval finanční dohodu Roman Línek a pokračoval: „Tato dohoda zahrnuje i věcná břemena pro obě strany, která zajišťují například funkčnost inženýrských sítí, možnost příjezdu nákladního auta až k budově galerie nebo potřebná parkovací místa, která budou na pozemcích majitelů vytvořena,“ doplnil Línek.

Projekt dodá majitel
Součástí dohody je také odkoupení zpracované projektové dokumentace, kterou pro spolumajitele Mlýnů Lukáše Smetanu zpracovává architekt Petr Všetečka. Ta bude hotová do konce listopadu letošního roku a Pardubický kraj za ni zaplatí necelé dva miliony korun. „Vyšli jsme vstříc majiteli Mlýnů, který chtěl mít výslednou podobu budovy pod svou kontrolou a spolupracuje i s Východočeskou galerií. Zároveň nám to zkrátí celkovou přípravu stavby. V závěru roku bychom měli mít vše hotové k zahájení společného územního a stavebního řízení,“ vysvětlil Línek a pokračoval: „Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na 160 milionů korun + DPH, a z toho 100 milionů bychom měli využít z evropských projektů pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Rekonstrukce by pak mohla začít na sklonku roku 2019.“

Dotace kraje do areálu Mlýnů
Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj koupí hlavní budovy Národní kulturní památky Winternitzových mlýnů vstupuje na území požívající zvláštní ochrany a nemůže z něj tento objekt jen tak vydělit, navrhuje kraj podílet se na úpravách parteru Winternitzových automatických mlýnů dotací ve výši 13,5 milionu korun. Tento projekt bude realizovat spolumajitel areálu Mlýnů, architekt Lukáš Smetana. Spočívá v  komplexní přeměně i některých zastavěných pozemků na kvalitní veřejný prostor, a to jak na nádvoří, tak i před hlavními budovami. Bude zahrnovat i demolice nevhodných objektů a výsledná podoba bude s krajem konzultována.

Splácení dluhu pro kulturu v kraji
Roman Línek, který se po návrhu tří architektů stal iniciátorem celého projektu, vidí v jeho dotažení do konce splacení určitého dluhu pro kulturu v kraji: „Návrh na moderní výtvarnou galerii jsme měli na stole už na začátku tisíciletí, ale nakonec to nedopadlo, což je z dnešního hlediska možná dobře. Souhra nečekaných okolností nás dovedla k renomovaným architektům Pleskotovi, Lábusovi a Všetečkovi a posléze také k architektu Josefu Gočárovi a jeho ojedinělé budově v areálu Winternitzových mlýnů. Okolnosti do sebe zapadají, pomůžeme vzkřísit brownfield na úžasném místě a umělecká galerie spolu s celým areálem této národní kulturní památky vytvoří jednu z dominant nového zlatého trojúhelníku, který spojí mlýnský ostrov se zámkem a renesančním náměstím.“

Projekt na rekonstrukci Winternitzových automatických mlýnů bude v roce 2019 usilovat o dotaci z výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zdroj: pardubickykraj.cz