Lidé uvidí, jak chce radnice změnit Zámeček


Pardubice se konečně rozhodly něco udělat se zpustlým Památníkem Zámeček. Malý areál ležící nedaleko Černé za Bory u továrny Foxconn se kompletně změní. Radní chtějí místo, kde v roce 1942 nacisté zabíjeli české vlastence, zatraktivnit tak, aby se stalo zajímavým pro turisty nebo školy.
A už příští týden dostanou lidé šanci zjistit, co vše se u Zámečku změní. Galerie města Pardubic totiž chystá výstavu, která představí nejen vítězný návrh architekta Jana Žalského, ale návštěvníky seznámí také s návrhy ostatních soutěžících a detailně jim představí celý projekt Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček.
"Vernisáž se uskuteční v úterý 24. října od 18 hodin v prostorách galerie a zúčastní se jí také zástupce vítězného týmu Jan Žalský. Samotná výstava pak potrvá do 29. října," uvedla Ivana Panochová z Galerie města Pardubic.
Město chce zrekonstruovanou Národní kulturní památku otevřít na jaře 2020, tedy 75 let po ukončení druhé světové války. Radní navíc jednají se státní příspěvkovou organizací Památník Lidice, která spravuje také Pietní území Ležáky o užší spolupráci mezi jednotlivými památníky. Studie navíc nabízí řešení, jak propojit Památník Zámeček s Larischovou vilou, jež vlastní Československá obec legionářská.
"Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun bez DPH s tím, že evropská dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých nákladů, pět procent státní rozpočet a 10 procent uhradí město ze svého rozpočtu," uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.
Zmodernizovaný památník nemá podle architektů pouze ukazovat plán nacistů na ničení lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války.
"Nemá být jen místem popisujícím život obětí nacistické zvůle či dějištěm pietních aktů, ale měl by sloužit pro pochopení kořenů nacistické ideologie i rasové a národnostní nenávisti," uvedl historik Vojtěch Kyncl, který je spolu s Blankou Jedličkovou autorem ideového návrhu Památníku Zámeček.
Hlavním cílem autorů při vytváření návrhu bylo přiblížit atmosféru roku 1942, tedy roku poprav. "Dominantním prvkem zůstane žulový pomník, který bude součástí jednotící linie. Jednou z dalších výraznějších změn pak bude dosázení lesa, čímž se podoba tohoto území přiblíží roku 1942, kdy došlo k exekuci 194 obětí," dodal Kyncl. 
 

Zdroj: Mladá fronta Dnes