Kraj upraví celý areál bývalého učiliště v Ohrazenicích


Areál bývalého chemického učiliště a internátu v Ohrazenicích doznává v posledních letech řady změn. Po demolici některých budov zde roste moderní muzejní depozitář. Zejména sbírkám archeologie pak bude patřit sousední starší budova, kterou čeká celková rekonstrukce. Další dva čtyřpodlažní objekty, které slouží Krajské knihovně a Východočeskému muzeu, se kraj rozhodl upravit také a nyní je čeká zateplení. 

"Když kulturní instituce začaly do areálu před lety stěhovat některé své sklady a depozitáře, bylo to už dost zarostlé a nehostinné místo. Teď se z toho postupně klube příjemný areál zasazený v přírodě, kde budou mít zaměstnanci moderní vybavení i pěkné prostředí," konstatoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

Projektový záměr na zateplení stávajících budov byl schválen už na začátku roku, nyní kraj vypsal veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci. "Jedná se především o provedení stavebních úprav obvodového pláště obou starších budov včetně střechy, dále o výměnu oken a dveří a také nové klempířské prvky. Nově chceme řešit odvod dešťových vod, pořídit nové kanalizační přípojky a zabezpečit vodorovnou izolaci proti vlhkosti. Součástí zateplení budou stavební úpravy spojovacího krčku mezi budovami," dodal Línek. 

"S tímto projektem na úsporu energie se ucházíme o evropskou dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí," uvedla radní Hana Štěpánová.  

Projekt „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, který Pardubický kraj buduje v Ohrazenicích, získal dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výši 68 926 432,22 Kč (celkové výdaje 81 089 920,26 Kč).    

Zdroj: pardubickykraj.cz