Kraj bude žádat dotace na obnovu mlýnů, zadal zpracování projektu


Zastupitelé Pardubického kraje odsouhlasili 17. dubna letošního roku odkoupení hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii od současných majitelů celého areálu manželů Smetanových. Radní kraje dnes následně schválili zadání projektu, se kterým se kraj bude ucházet o evropské dotace z programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci.

"V současné době probíhají kroky k předání nemovitosti a jejímu oddělení od zbytku areálu. To by se mělo uskutečnit do konce letošního roku. Zároveň už máme k dispozici architektonickou studii, kterou pro manžele Smetanovy zpracovala kancelář TRANSAT architekti se supervizí architekta Josefa Pleskota, ze které zadání projektu vychází," vysvětlil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

"S projektem se budeme ucházet o evropské dotace z programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Z celkového rozpočtu 160 milionů korun bez DPH předpokládáme výši podpory v hodnotě minimálně 85 milionů korun," uvedla radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Projekt řeší nové využití hlavní budovy bývalého mlýna, který je součástí areálu národní umění. Urbanistické řešení vychází ze širšího záměru přeměny celého areálu. Projekt zachovává všechny části, které jsou podstatou památky a které jsou stavebně-historickým průzkumem označeny jako hodnotné.

"Vstup do galerie je navržen dvěma pasážemi, které propojí nábřeží s nádvořím. V přízemí je mezi pasážemi umístěna vstupní hala s návštěvnickým centrem a zůstanou zde i některé autentické zbytky vybavení mlýna. Výška haly bude z velké části probíhat přes dvě podlaží a v 2. podlaží bude ochoz, ve kterém bude navazující zázemí pro návštěvníky. Expozice jsou naplánovány ve 3., 4. a 5. nadzemním podlaží. S umístěním depozitářů počítáme v severní části objektu. V nejvyšším patře je umístěn také víceúčelový sál a ateliér pro školní programy navazující na výstavy. V budově bude několik výtahů, které zpřístupní všechna podlaží včetně střešní terasy. K tomu se ovšem pojí i veškeré inženýrské sítě a vybavení pro pořádání výstav, ukládání sbírek a péči o ně," doplnil Roman Línek.

Vybudování nové krajské galerie umění bude mít důležitý efekt pro rozvoj pardubického zámku, kde se uvolní prostory pro muzejní expozice a návštěvnické centrum této významné renesanční památky.

Zdroj: pardubickykraj.cz

V areálu Automatických mlýnů vznikají čtyři projekty třech subjektů, které budou usilovat o podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace:

Projekt Pardubického kraje Rekonstrukce Winternitzových mlýnů pro Východočeskou galerii bude usilovat o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výzvách v příštím roce.

V areálu Automatických mlýnů vznikají také další tři projekty, které budou usilovat o podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace:

  • Centrální polytechnické dílny (město Pardubice)
  • Galerie města Pardubic (město Pardubice)
  • Rekonstrukce sila Winternitzových mlýnů a náměstí (Lukáš Smetana)