Jednání PS4: prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů


Dne 20. 4. 2017 od 10:00 proběhne jednání PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje, na kterém budou prezentovány dosud nepředstavené záměry, jež žadatelé chtějí předložit do výzev OP PIK/OP VVV plánovaných v roce 2017. Prezentace záměru před předložením do příslušné výzvy je nutnou podmínkou splnění kritéria partnerské spolupráce hodnoceného Řídicím výborem ITI.

V případě zájmu o účast kontaktujte tematického koordinátora Daniela Všetečku, MSc. (vsetecka@cirihk.cz).

Termín pro registraci a zaslání prezentace projektového záměru v níže uvedené struktuře je 18.4.2017 16:00.

Minimální požadavky na představení záměru:

 • Nositel / žadatel + partneři projektu
 • Vazba na Strategii ITI Hradecko – pardubické aglomerace (opatření / podopatření) – popis vazby, jak záměr přispěje k naplnění opatření/podopatření – jaký je positivní dopad záměru do území aglomerace
 • Vazba na OP VVV nebo OP PIK
  • Výzva OP VVV (Předaplikační výzkum, Dlouhodobá mezisektorová spolupráce)
  • Výzva OP PIK (Aplikace, Inovace – inovační projekt, Potenciál , Služby infrastruktury, Školící střediska, Nemovitosti)
  • Věcné zaměření (klíčové aktivity)
 • Rozpočet
 • Harmonogram
 • Plánované indikátory
 • Odhad předložení do výzvy nositele ITI

Prezentace ze seminářů pro žadatele naleznete zde: OP VVV, OP PIK