Jednání PS4: prezentace záměrů potenciálních žadatelů


V květnu 2018 budou vyhlášeny výzvy nositele ITI pro výzvy OP VVV Předaplikační výzkum II a OPPIK Aplikace, Inovace, Potenciál, Nemovitosti a Školící střediska.

Dne 24. 4. 2018 od 14:00 proběhne v budově Nového Adalbertina (Malý sál, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové) jednání PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje, na kterém budou prezentovány dosud nepředstavené projektové záměry, jež žadatelé chtějí předložit do zmíněných výzev OP PIK/OP VVV. Prezentace záměru před předložením do příslušné výzvy je nutnou podmínkou splnění kritéria partnerské spolupráce hodnoceného Řídicím výborem ITI.

V případě, že chcete prezentovat svůj projektový záměr, prosíme o nahlášení Vašeho příspěvku a zaslání prezentace do 23. 4. 2018 tematickému koordinátorovi PS4 Danielovi Všetečkovi, MSc. na email vsetecka@cirihk.cz.

Prezentace by měla obsahovat následující informace:

  • Nositel / žadatel + případní partneři projektu
  • Vazba na Strategii ITI Hradecko – pardubické aglomerace (opatření/podopatření) – popis vazby, jak přispěje k naplnění opatření/podopatření
  • Vazba na OP PIK nebo OP VVV – identifikace výzvy/programu podpory
  • Je-li žadatel malý, střední nebo velký podnik (v případě OPPIK)
  • Věcné zaměření (klíčové aktivity)
  • Nástin rozpočtu
  • Nástin harmonogramu
  • Plánované indikátory
  • Odhad předložení do výzvy nositele ITI