Galerie v Gočárově továrně na břehu Chrudimky si hraje s výškou a patry


Ještě rok a půl si budou muset lidé počkat na dokončení a otevření nové krajské galerie na břehu Chrudimky v Pardubicích. Už teď je ale zřejmé, že spojení staré budovy, navržené Josefem Gočárem, a moderní architektury bude fungovat.

Budoucí sídlo Východočeské galerie v Pardubicích v Automatických mlýnech je stále ještě staveniště, ale už nyní trochu připomíná zábavné bludiště.

Řada schodišť se proplétá pětipatrovým komplexem, ve kterém architekti budou návštěvníky překvapovat hrou s jednotlivými patry.

Vstupní hala zabírá dvě patra propojená schodištěm, dvě patra zabere i kavárna s výhledem na staré město a Chrudimku, spojením třetího a čtvrtého patra zase vznikla velkorysá jedenáct metrů vysoká výstavní stěna, na kterou se návštěvníci mohou dívat zezdola, anebo vyjít o patro výš a vidět díla zase z jiné perspektivy.

Kouzlo budou mít i výstavy v potemnělých prostorách v někdejším silu, kde lidé uvidí pod sebou až dolů. „Přiznáváme některé dutiny v silech přes dvě tři patra, aby měl člověk zážitek z té vertikály v různých podobách,“ uvedl architekt Petr Všetečka z ateliéru TRANSAT architekti.

„Gočár to postavil jako fabriku na výšku a je třeba s výškou pracovat, Výsledný návrh tomu přesně odpovídá. I knihovna bude jako staré klášterní knihovny přes dvě patra, byť je moderní,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Pardubický kraj připravil v úterý pro novináře prohlídku prostor budoucí Východočeské galerie, která vzniká z hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů Josefa Gočára.

Na své místo se vrátil nápis Automatické mlýny, lidé už přes řeku vidí obnovenou fasádu i opravená takzvaná vlaštovčí křídla, do jejichž rytmu zapadla i podoba nových světlíků.

Srdcem galerie má být kavárna s výhledem

Práce pokročily i uvnitř, kde se již nebourá, ale staví. Neobešlo se to bez komplikací, protože projekt se mění za pochodu. Architekti prosadili, aby se už nyní lépe přichystalo pokračování rekonstrukce mlýnů v zadní části.

„Dům mnohem více připravíme na budoucí vazby k severní dostavbě moučného sila z 60. let, která zatím z finančních důvodů není předmětem tohoto projektu. Proto jsme rozšířili vstupní prostory směrem na sever. Srdcem vstupního objektu by se měla stát kavárna, která bude stejně jako vstupní hala dvoupatrová. Rozšířili jsme schodiště i průchod do severní části, což znamenalo zásahy do vyprojektovaných páteřních rozvodů kabelů a potrubí,“ řekl architekt Petr Všetečka.

Kraj počítá s tím, že by tam vznikly kanceláře zaměstnanců, depozitáře i nové výstavní prostory. Jen se neví, zda to bude za tři roky, nebo třeba za patnáct let.

„Nejsložitějším úkolem je pro nás osvětlení, neboť zde pracujeme s variabilním denním i umělým světlem pro proměnlivé potřeby výstavních instalací. Okna necháváme průhledná směrem do města, okna do nádvoří budou zevnitř zazděná, aby vznikly plochy pro instalaci obrazů, což ovšem zvenku nebude patrné,“ uvedl Všetečka.

Přestavba mlýnů na galerii by měla být dokončena v červenci 2022. Ovšem samotné otevření galerie je plánováno na polovinu roku 2023. Kraj zaplatí za novou galerii přes 390 milionů korun, z toho stavební část bude stát 353 milionů.

„Z Evropské unie máme schváleno 127,7 milionu a ze státního rozpočtu 7,5 milionu,“ uvedl Línek.

V areálu Automatických mlýnů se nyní odehrávají stavby tří investorů. Zatímco kraj přestavuje hlavní budovu bývalého mlýna na nové sídlo Východočeské galerie v Pardubicích, město Pardubice buduje polytechnické dílny a městskou galerii, majitel areálu majitel areálu architekt Lukáš Smetana přestavuje mimo jiné silo.

Zdroj: idnes.cz

Realizace projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii je finančně podpořena z prostředků EU z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.