20 let v Unii: Příjemci z Pardubického kraje už získali bezmála 12 miliard z regionálních OP


Evropské finance jsou hlavní hybnou silou regionálních investic. Čtyři na sebe navazující regionální operační programy financovaly v Pardubickém kraji už 1 611 projektů. Nejvíc peněz zamířilo do dopravy, zdravotnictví a kultury s cestovním ruchem. Vyplývá to ze statistik Centra pro regionální rozvoj, které programy administrovalo. Jeho pardubická pobočka vytipovala tři nejzajímavější projekty posledních dvaceti let.

Více než 2,8 miliardy korun směřovalo do krajské silniční sítě a udržitelné dopravy. Téměř 2,2 miliardy, z nichž velkou část poskytl dodatečný nástroj REACT-EU (reakce EU na pandemii Covid-19), přibylo ve zdravotnictví a 1,9 miliardy podpořila EU oblast kultury a cestovního ruchu.

Nejnákladnějším projektem byla výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice za 500 miliónů korun. Přes 326 miliónů pak získal projekt revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.

Téměř 5,4 miliardy si z celkové sumy ukrojil přímo Pardubický kraj. Obce, které zároveň realizovaly nejvíce projektů (964), inkasovaly více něž 3,2 miliardy Kč.

 

Podporované oblasti, výše dotace z regionálních OP (2004–2024) a počty projektů

Pardubický

11 961 163 663,85

1 611

Dopravní infrastruktura a udržitelná doprava

2 818 442 889,74

95

eGovernment, kyberbezpečnost a veřejná správa

741 397 008,38

511

Energetické úspory

320 605 309,59

120

IZS

652 673 112,81

37

Komunitní místní rozvoj

544 768 637,09

391

Kultura a cestovní ruch

1 939 256 243,60

57

Ostatní

263 328 377,28

85

Podpora podnikání

36 810 660,00

25

REACT-EU

1 392 003 148,58

39

Sociální infrastruktura a sociální služby

693 230 572,45

88

Technická pomoc

153 255 291,53

24

Vzdělávání

1 620 811 266,55

120

Zdravotnictví

784 581 146,25

19

 

3 nejzajímavější (unikátní) projekty podle pardubické pobočky Centra pro regionální rozvoj

„Unikátním a zároveň komplexním počinem, který propojuje komunitní setkávání, zábavu a odpočinek s historií a poznáním, je série projektů v areálu Automatických mlýnů od architekta Gočára, kde se postupně realizovaly hned tři projekty podpořené z IROP,“ říká Andrea Koblížková, vedoucí Oddělení realizace pověřená vedením pardubické pobočky Centra pro regionální rozvoj.

Centrální polytechnické dílny

Nová budova centrálních polytechnických dílen doplnila rekonstruovaný komplex Automatických mlýnu v Pardubicích. Vzdělávací centrum využívají děti z mateřských i základních škol, stejně jako studenti škol středních. Dílny slouží také volnočasovým aktivitám a vzdělávání dospělých. Interaktivní programy spojují tradiční řemesla, vědu a techniku. Dílny také představují úspěšné propojení regionálních firem a univerzity.

Novostavba MŠ Doubek

MŠ Doubek ve Svítkově je vůbec první novostavbou mateřské školy v Pardubicích od roku 1989. Nahradila starou nevyhovující školku a kapacita se navýšila o 75 míst. Stavba získala nominaci na Stavbu roku 2021 Pardubického kraje. Školka je součástí velkého rozvojového projektu města – nového sídliště s téměř stovkou rodinných domů.

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

Novostavba unikátního výcvikového centra je součástí Středního odborného učiliště včelařského. V rámci projektu se pořídilo také speciální vybavení.

Regionální operační programy podpořily v České republice za 20 let 25 415 projektů částkou převyšující 193,7 miliard korun.

Pardubická pobočka CRR oslaví výročí vstupu do EU také akcí pro školy i odbornou a laickou veřejnost, která se koná v úterý 28. května. Součástí bude prezentace úspěšně realizovaných projektů ve spolupráci se zástupci Pardubického kraje, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, Eurocentra a žáky Labské SOŠ a SOU Pardubice, a doprovodný program.

Více informací poskytne:

Markéta Reedová, ředitelka odboru komunikace a rozvoje

marketa.reedova@crr.cz, tel.: 606 616 297

O Centru pro regionální rozvoj České republiky:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.gov.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Už od roku 1996 je její hlavní činností administrace a kontrola čerpání evropských fondů. Nyní má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů a zároveň udržet vysokou úroveň kvality práce.

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky