Další výzvy pro podnikatele, přijďte prezentovat svůj záměr


Máte zájem ucházet se o dotaci na rozvoj výzkumných, vývojových a inovačních aktivit Vaší firmy, na rekonstrukci nemovitosti pro podnikatelské účely nebo rozvoj inovačního centra?

V březnu 2019 byly vyhlášeny výzvy nositele ITI v rámci OPPIK v programech podpory Aplikace, Inovace, Potenciál a v květnu 2019 budou vypsány další v programech podpory Nemovitosti a Služby infrastruktury.

Prvním krokem je konzultovat Váš záměr a následně ho představit na zasedání pracovní skupiny ITI, které se bude konat dne 3. 4. 2019 od 13:00 v prostorách P-PINK na náměstí Republiky 2686 v Pardubicích). Prezentace záměru před předložením do příslušné výzvy je nutnou podmínkou splnění kritéria partnerské spolupráce hodnoceného Řídicím výborem ITI.

V případě, že chcete prezentovat svůj projektový záměr, prosíme o nahlášení Vašeho příspěvku a zaslání prezentace emailem do 28. 3. 2019 tematickému koordinátorovi PS4 (Daniel Všetečka, MSc., daniel.vsetecka@mmp.cz , tel: +420 720 404 204).

Prezentace by měla obsahovat následující informace:

  • Nositel / žadatel + případní partneři projektu (pokud je relevantní)
  • Vazba na Strategii ITI Hradecko – pardubické aglomerace – popis vazby, jak přispěje k naplnění opatření/podopatření Specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace (str.140 a dále v dokumentu)
  • Vazba na OP PIK – identifikace výzvy/programu podpory (Potenciál, Aplikace, Inovace, Nemovitosti, Služby infrastruktury)
  • Je-li žadatel malý, střední nebo velký podnik
  • Věcné zaměření (klíčové aktivity)
  • Oborové zařazení projektu dle klasifikace CZ-NACE
  • Nástin rozpočtu
  • Nástin harmonogramu
  • Plánované indikátory
  • Odhad předložení do výzvy nositele ITI