Aglomerace podpoří dalších 11 projektů za téměř 400 milionů


Výstavba dopravních terminálů v Chrudimi a Jaroměři, nová trolejbusová trať v Hradci Králové, rekonstrukce národní kulturní památky Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou nebo univerzitní projekt na výzkum inovativních léčiv pro zánětlivá onemocnění jater či nádorových onemocnění. Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválil dalších jedenáct projektů za více než 385 milionů korun. V letošním roce ještě aglomerace plánuje vyhlásit výzvy ze čtyř operačních programů v celkové výši 786 milionů korun.

Na jednání Řídicího výboru ITI bylo odbornými pracovními skupinami předloženo celkem 16 projektových záměrů. Jedenáct z nich získalo Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu se Strategií ITI, jeden záměr získal negativní stanovisko. Další čtyři záměry byly z důvodu nedostatků vráceny jejich předkladateli k dopracování. „Čtyři projektové záměry jsme, bohužel, museli vrátit jejich předkladatelům k dopracování. Důvodem byly například formální nedostatky nebo absence pravomocného stavebního povolení. Pevně věřím, že i těmto projektům se podaří ve stanoveném termínu tyto chyby napravit a v rámci plné žádosti se ucházet o dotaci“, uvedl předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Mezi schválenými projekty jsou například dva dopravní terminály, a to v Chrudimi a Jaroměři, které by měly obyvatelům aglomerace zkvalitnit cestování veřejnou hromadnou dopravou. „Aktuální podoba dopravního terminálu v Chrudimi jak z hlediska svého technického stavu, tak kvality cestování neodpovídá současným potřebám cestujících. Samotný terminál zahrnuje také vybudování odpovídající infrastruktury pro parkování osobních automobilů či jízdních kol“, uvedl místostarosta Chrudimi Jan Čechlovský. Obdobně neutěšenou situaci se podaří vyřešit také v Jaroměři. „Pět autobusových zastávek se zastřešením, přechod pro chodce nebo nové chodníky zajistí potřebný komfort a bezpečí cestujících v Jaroměři. Projekt řeší také nezbytné zázemí pro parkování“, doplnil starosta Jaroměře Jiří Klepsa. 

V oblasti dopravy byly podpořeny také projekty odbavovacího systému MHD v Pardubicích či vybudování nové trolejbusové trati Pod Strání v Hradci Králové. „Město Hradec Králové pokračuje v podpoře ekologických forem dopravy. Po nákupu trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem město usiluje o rozšíření trolejbusových trakcí, které nahradí stávající autobusovou dopravu“, upřesnil primátor Zdeněk Fink. 

Podpořeny byly také projektové záměry vysokých škol. Univerzita Karlova připravuje projekt zaměřený na rozvoj nových diagnostických postupů, předaplikační výzkum inovativních léčiv a prostředků zdravotnické techniky pro zánětlivá onemocnění jater či nádorových onemocnění. Univerzita Hradec Králové předložila projekt, jehož cílem je zvýšení využití potenciálu a efektivity IT technologií v rámci medicínských aplikací.

V oblasti kultury získal kladné hodnocení projekt zaměřený na revitalizaci zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Ten se dotkne zejména aktuálně nevyužívaných budov jízdárny, konírny nebo kočárovny, kde vzniknou nové expozice zaměřené především na tematiku koní rodiny Kinských.

Jsem potěšený, že ze strany žadatelů stále evidujeme velký zájem o výzvy ITI a doufám, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v následujících měsících a letech, kdy budeme vyhlašovat další aglomerační výzvy. Velkou poptávku evidujeme zejména v oblasti národních kulturních památek, a proto jednáme s Ministerstvem pro místní rozvoj o dalším navýšení alokace ve výši 150 milionů korun“, uzavřel manažer ITI Miroslav Janovský.

 

Projekty schválené ŘV ITI dne 20. 6. 2018:

ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy

11 619 276,45

Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměři

4 317 120,29 

Dopravní terminál v Jaroměři

37 400 000

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

30 000 000

Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích

25 500 000

Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

79 998 991

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)

88 503 302,20

IT4Neuro (degeneration)

69 013 749,95

FLEET – SHARING

23 800 000

Trolejbusová trať Pod Strání

10 221 250

Měnírna 5 Cihelna

5 355 000

 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech

  • Vyhlášeno a ukončeno 42 výzev nositele ITI v celkové sumě 2 849 692 609 Kč

  • Vyjádření ŘV ITI získalo 98 projektů v částce 2 057 710 168 Kč

  • Harmonogram výzev nositele ITI do konce roku 2018 je vytvořen s alokací 786 129 550 Kč

  • Vyhlášeno 23 výzev ZS ITI v celkové sumě 1 672 492 180 Kč (ukončeno 10 výzev ZS ITI, 13 výzev probíhá)

  • K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 64 projektů v celkové částce 1 256 274 987 Kč

  • 46 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 037 310 210 Kč

  • 20 projektů v částce 585 504 279 Kč má vydaný právním akt

  • 3 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO - vrácené žadateli (vráceno do alokace) 112 662 677 Kč

  • 2 projekty byly stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO 43 775 000 Kč