Operační programy


Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace bude realizována pomocí alokovaných finančních prostředků v těchto operačních programech: